XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC - 0902647887

08-09-2011

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC - ONLINE
THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC - ONLINE
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC - ONLINE

 

1. Lựa chọn vị trí đặt trạm quan trắc tự động chất lượng nước

Vị trí các trạm quan trắc tự động phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

* Mẫu nước phải đại diện cho chất lượng nước tại khu vực, không ảnh hưởng pha tạp.

* Thuận lợi cho vận hành và sửa chữa các thiết bị đo và phân tích.

* Có tính ổn định cao, thiết bị không bị di dời trong quá trình vận hành.

* An toàn, có dịch vụ (điện và điện thoại) đầy đủ và ổn định.

2. Lựa chọn thông số quan trắc

Việc lựa chọn các thông số khảo sát giúp đánh giá đúng đắn mức độ ô nhiễm và nguyên nhân gây ô nhiễm nước, ngoài ra còn giúp tiết kiệm nhân lực, thời gian và chi phí. Trong quan trắc tự động chất lượng nước, việc lựa chọn các thông số quan trắc đo đạc có thể dựa trên:

* Thành phần, tính chất của từng loại nước thải

* Giá trị tới hạn nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải đầu ra

3. Lựa chọn tần số và thời gian quan trắc

Hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải đo liên tục các thông số, kết quả quan trắc được lưu trong máy đo hoặc máy chủ của trạm, khi cần số liệu của thời điểm nào thì có thể truy xuất dữ liệu không chú trọng tần số và thời gian.

4. Lựa chọn thiết bị quan trắc

Các thiết bị đo lường sử dụng cho việc đo đạc liên tục các thông số là một bộ phận không thể thiếu của mạng lưới quan trắc tự động. Các thiết bị được chia thành 2 nhóm:

* Thiết bị đo và ghi nhận dữ liệu.

* Phần mềm thu nhận, xử lý dữ liệu.

Lựa chọn đúng chủng loại thiết bị quan trắc tự động sẽ giúp tiến hành các phép đo phù hợp, có độ nhạy và độ chính xác cao. Trong quá trình sử dụng các thiết bị quan trắc tự động cần phải lưu ý đến các vấn đề như:

* Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo lường.

* Dự toán kinh phí, lập kế hoạch bảo dưỡng và thay thế thiết bị.

* Tuân thủ đúng quy trình vận hành chuẩn và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị.

Các tin tức khác